Föreningen Ystadsstudenters Stipendier

Föreningen utdelar, efter beslut av styrelsen, nedanstående stipendier. Förslag, inklusive motivering, till mottagare av respektive stipendium lämnas av lärarkollegiet vid Österportskolan.

Föreningen Ystadsstudenters Humanistiska & Samhällsvetenskapliga stipendie


Utdelas till elev vid Österportskolan under året för prestationer inom humanistiska och samhällsvetenskapliga området (ändring 2013).

Sponsor: Sparbanken Syd

Sparbanken Syd

Föreningen Ystadsstudenters Idrottsstipendie


Utdelas till elev vid Österportskolan med framstående prestationer i idrott.

Sponsor: Företagarna i Ystad

Föreningen Ystadsstudenters Ekonomi- & Naturvetenskapsstipendie


Utdelas till gymnasieelev vid Österportskolan med intresse för och goda prestationer inom det ekonomiska och naturvetenskapliga området.

Sponsor: Handelsbanken Ystad
handelsbanken-sevenoaks

Föreningen Ystadsstudenters stipendium för bästa personliga prestation


Utdelas till gymnasieelev vid Österportskolan som gjort "årets personliga prestation".

Sponsor: Sparbanken Skåne
SpbSkane