Du som är Ständig medlem!

Som Du säkert vet är Föreningen Ystadstudenter bildad med syftet att sammanföra olika studentårgångar till ett och samma tillfälle varje år (sista lördagen i maj månad). Efter årsmötet i aulan samlas vi för gemensam fest på kvällen.För att redan nu kunna planera festligheterna behöver vi Din hjälp med att samla Dina studentkamrater, så att så många som möjligt kan deltaga.. Föreningen kan bistå med klasslistor och med namn och adress på dem som är medlemmar.

Lycka till och Välkommen!

PS

Årsmötet beslöt 1990 att inte anta fler ständiga medlemar.