Hur blir du medlem?

Du kan bli medlem i Föreningen Ystadstudenter om Du uppfyller två villkor:

  1. Du skall ha tagit studenten eller tjänstgjort som gymnasielärare vid Högre allmänna läroverket, Österportskolan eller Sydskånska gymnasiet i Ystad.
  2. Att Du betalar medlemsavgiften, som för närvarande är 150 kr för fem år (30:- per år).Du får som medlem en kallelse vart femte år, då Du jubilerar.

Anmälan

Om Du är intresserad av att bli medlem så anmäl dig här.